VÙNG NUÔI TRỒNG

- Địa chỉ: Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

- Diện tích quy hoạch: 1,000 ha

- Sản lượng: 3.000 tấn rong nho tươi/năm

screenshot-3

NHÀ MÁY

CÁC CHỨNG NHẬN